Waar slaat Linux mijn Syslog op

Waar Slaat Linux Mijn Syslog Op

Onder Linux 'syslog' is een belangrijk systeemlogboekbestand dat alle bewerkingen registreert die op Linux-systemen worden uitgevoerd, zoals kernelberichten, systeemfouten, netwerkactiviteit en alle andere belangrijke berichten met betrekking tot verschillende applicaties. In dit artikel zullen we onderzoeken waar Linux syslog-gegevens opslaat en hoe we er toegang toe kunnen krijgen.

Wat is Syslog?

Syslog verzamelt en bewaart systeemlogboekberichten van Linux-systemen. Het registreert berichten van verschillende systeemcomponenten, waaronder de kernel, applicaties en daemons. De syslog-berichten bevatten waardevolle informatie over systeemgebeurtenissen, fouten en waarschuwingen. Deze informatie is cruciaal voor systeembeheerders om het systeem te bewaken en te diagnosticeren.

In Linux slaat de syslog-service berichten op een aangewezen locatie op voor gemakkelijke toegang en analyse. Deze berichten kunnen worden gebruikt voor probleemoplossing, systeembeheer en beveiligingsanalyse.Waar slaat Linux Syslog-gegevens op?

Standaard slaat Linux syslog-berichten op in het bestand /var/log/syslog . De werkelijke locatie van syslog-bestanden kan echter verschillen vanwege verschillende Linux-distributies. Hier zijn enkele veelvoorkomende locaties van syslog-bestanden in Linux:/var/log/syslog: Dit is een algemene locatie voor het opslaan van systeemlogboeken. Het wordt gebruikt door op Debian gebaseerde distributies zoals Ubuntu./var/log/berichten: Dit is de standaardlocatie voor het opslaan van systeemberichten op veel Linux-distributies.

/var/log/kern.log: Dit bestand bevat kernelberichten van een Linux-kernel zelf.

/var/log/auth.log: Dit bestand slaat persoonlijke gegevens van gebruikers op, zoals gebruikersauthenticatie en -autorisatie. Het slaat ook de wachtwoordwijzigingen en het aantal keren dat een gebruiker inlogt op./var/log/cron.log: Bevat berichten die betrekking hebben op berichten die taken op bepaalde tijden kunnen plannen en automatiseren.

/var/log/dmesg: Dit bestand bevat berichten van de kernelringbuffer, waarin informatie over hardwareapparaten en stuurprogramma's wordt opgeslagen.

/var/log/boot.log: In deze logbestanden worden de opstartberichten van het systeem opgeslagen.

/var/log/faillog: Dit logbestand slaat de mislukte aanmeldingspoging op.

Hoe toegang te krijgen tot syslog-bestanden in Linux

Om toegang te krijgen tot de syslog in Linux, heb je een terminal en een teksteditor nodig. Dit zijn de stappen om toegang te krijgen tot syslog:

Navigeer naar de map waar syslog-bestanden zijn opgeslagen, zoals /var/log/syslog . Open de syslog-bestandsmap met behulp van:

$ CD / was / loggen

$ ls

Hoe syslog-bestanden in Linux te lezen

De eenvoudigste manier om de inhoud van de syslog-bestanden te lezen, is met behulp van de kat opdracht in de terminal.

$ kat systeemlog

We kunnen de syslog-bestanden ook openen in een teksteditor:

$ nano systeemlog

Hieronder volgen de systeemlog bestanden op een meer georganiseerde manier geopend in de nano-editor.

Lees het specifieke aantal logboekbestanden

Om een ​​specifiek aantal syslog-bestanden te bekijken, kunnen we twee opdrachten gebruiken hoofd En staart .

Met de head-opdrachten kunt u de eerste paar regels van het syslog-bestand bekijken. Bijvoorbeeld , om de eerste 20 logbestanden te bekijken, gebruikt u de volgende opdracht:

$ hoofd -twintig / was / loggen / systeemlog

Om de laatste logberichten te bekijken, gebruiken we staartcommando's. Gebruik bijvoorbeeld de volgende opdracht om de laatste 20 berichten van syslog te bekijken:

$ staart -twintig / was / loggen / systeemlog

Problemen oplossen met Syslog

Syslog is een krachtige tool voor het oplossen van problemen met Linux-systemen. We kunnen het gebruiken voor:

  • Identificeer en los applicatiecrashes en -fouten op
  • Het bewaakt de CPU en het geheugen
  • Detecteer en voorkom inbreuken op de beveiliging en onbekende aanmeldingen
  • Bewaak netwerkactiviteit en los verbindingsproblemen op

Conclusie

Het syslog- of systeemlogboekprotocol verzendt systeemlogboekberichten naar een server. Dit bestand wordt lokaal op Linux opgeslagen in de /var/log . De directory /var/log bevat verschillende logbestanden, waaronder syslog. Het syslog-bestand kan worden gelezen met behulp van de cat-opdracht of met een willekeurige teksteditor. Het lezen van syslog-bestanden helpt bij het identificeren van systeemproblemen.