Wat is vm.min_free_kbytes en hoe stem je het af?

Wat is vm.min_free_kbytes sysctl afstembaar voor de linux-kernel en op welke waarde moet het worden ingesteld? In dit artikel zullen we deze parameter en de invloed ervan op een draaiend Linux-systeem bestuderen. We zullen de impact ervan testen op de OS-paginacache en op mallocs en wat de system free-opdracht laat zien wanneer deze parameter is ingesteld. We zullen een aantal gefundeerde gissingen doen over ideale waarden voor deze afstembare en we zullen laten zien hoe vm.min_free_kbytes permanent in te stellen om reboots te overleven.