Firewall

Linux Controleer of Port is geblokkeerd door Firewall

Wanneer u verbinding probeert te maken met een webserver, mislukt het verbindingsverzoek. Een mogelijke reden is dat uw firewall het poortnummer blokkeert waarmee u verbinding probeert te maken. In dit artikel worden twee verschillende controlemethoden uitgelegd of de firewall de opgegeven poort blokkeert of niet in Linux Mint 20.