Radio-

Wat is een radiospectrumanalysator?

Signalen zijn het onzichtbare en ontastbare ding dat ons omringt. Naast algemeen bekende elektrische signalen zijn optische en audiosignalen ook andere soorten signalen. Het meten van deze signalen is belangrijk maar moeilijk vanwege hun niet-fysieke aard. Daarom wordt in dit artikel het veelgebruikte testinstrument, Radio Spectrum Analyzers, uitgelegd.