Netstat - een opdrachtregeltool voor het bewaken van netwerkverbindingen