Een component labelen in MATLAB GUI

Een Component Labelen In Matlab GuiMATLAB is een programmeertool die wordt gebruikt voor het oplossen van wiskundige en wetenschappelijke problemen. Het heeft zijn programmeertaal en wordt vaak gebruikt op gebieden als wetenschap en techniek. Met MATLAB kunt u ook eenvoudig grafische gebruikersinterfacetoepassingen (GUI) maken door de ingebouwde functies voor verschillende GUI-elementen te gebruiken.

Dit artikel behandelt hoe men labels in MATLAB kan definiëren en bewerken.Labelcomponent in MATLAB

De labelcomponent in MATLAB wordt gebruikt om vaste tekst weer te geven die verschillende delen van de gebruikersinterface (UI) van een toepassing labelt. Het helpt bij het beschrijven en identificeren van verschillende elementen in een GUI. In MATLAB kunt u een label maken met behulp van de uilabel functie. Hieronder staan ​​drie verschillende syntaxen voor de uilabel MATLAB-functie:labelObject = uilabel
labelObject = uilabel ( ouder )
labelObject = uilabel ( ouder, Naam, Waarde )labelObject = uilabel: Hierdoor wordt een label gemaakt zonder een bovenliggende container op te geven.

labelObject = uilabel(ouder): Hiermee maakt u een label en specificeert u een bovenliggende container waarin het label wordt geplaatst.

labelObject = uilabel(ouder, naam, waarde): Hiermee maakt u een label met aanvullende aanpassingen door een bovenliggende container op te geven en specifieke naam-waardeparen te gebruiken.Met deze verschillende syntaxisopties kunt u labels maken en deze aanpassen aan uw behoeften in MATLAB GUI-toepassingen.

Eigenschappen van de uilabel-component

MATLAB biedt verschillende eigenschappen om het uiterlijk en gedrag van de uilabel-component te regelen. Hier zijn enkele belangrijke eigenschappen:

Tekst: Het bepaalt de tekst die binnen het label wordt weergegeven. De standaardwaarde is Etiket.

Tolk: Met deze functie kunnen we tekst in verschillende indelingen begrijpen, zoals Latex voor wiskundige vergelijkingen of HTML voor geavanceerde tekstopmaak. Standaard is er geen tolk geselecteerd.

Horizontale uitlijning: Het regelt de horizontale uitlijning van labeltekst. De standaarduitlijning is links.

Verticale uitlijning: Deze eigenschap beheert de verticale uitlijning van de labeltekst. De standaard uitlijning is midden.

woordomslag: Met deze eigenschap kan tekst omlopen en passen binnen de breedte van het label. Het standaardgedrag is uitgeschakeld.

Lettertypenaam: Hiermee kunt u het lettertype wijzigen dat voor de tekst wordt gebruikt.

Lettertypegrootte: Het definieert de lettergrootte.

Lettertype dikte: Het bepaalt de vrijmoedigheid of het gewicht van de tekst.

FontHoek: Het past de hoek van het lettertype aan.

Lettertypekleur: Deze eigenschap specificeert de kleur van het lettertype.

Achtergrond kleur: Hiermee kunt u de achtergrondkleur van het label aanpassen.

Zichtbaar: Het regelt de zichtbaarheid van componenten. Standaard staat de zichtbaarheid voor deze functie op AAN.

Inschakelen: Het schakelt het uiterlijk van de component in of uit. De standaardinstelling is ingeschakeld.

Knopinfo: Het biedt een tekstuele hint of uitleg met betrekking tot het doel van de component. Standaard bevat het de waarde die een lege tekenreeks is.

Voorbeeldcode voor uilabel()

De code creëert een uilabel-object, dat wordt gebruikt om tekst weer te geven op een grafische gebruikersinterface (GUI). Het label wordt gemaakt met standaardeigenschappen en kan verder worden aangepast of op het scherm worden weergegeven.

% maak een uilabel met alleen de functie
label = uilabel;

Voorbeeldcode voor uilabel(parent)

In MATLAB kan de functie uilabel(parent) een uilabel-object maken en een aangepast venster of een aangepaste container als ouder specificeren. Dit betekent dat u kunt kiezen waar het label binnen de gebruikersinterface wordt geplaatst door de juiste bovenliggende container op te geven.

fig = uifiguur;
% Figuur toewijzen als ouder
label = uilabel ( vijg ) ;

Voorbeeldcode voor uilabel(ouder, naam, waarde)

De code maakt een figuurvenster met behulp van de uifigure-functie in MATLAB.

Vervolgens wordt er een label gemaakt met de figuur als ouder en wordt er een aangepaste tekst aan het label toegewezen. Hierdoor kan het label worden weergegeven in het figuurvenster met de opgegeven tekstinhoud.

fig = uifiguur;
% gedefinieerd label met doorgegeven cijfer als de ouder voor de functie
label = uilabel ( vijg, 'Tekst' , 'Vul uw naam in:' ) ;

Zoals u in de bovenstaande uitvoer kunt zien, hebben we de tekstlengte niet opgegeven, nu gaan we de grootte van het label wijzigen.

De grootte van het label wijzigen

Om het probleem op te lossen dat tekst wordt afgekapt vanwege het kleine formaat van het onderdeel, kunt u de grootte van het labelonderdeel aanpassen zodat de tekst er goed in past.

fig = uifiguur;

% label gedefinieerd en het cijfer wordt doorgegeven als ouder
label = uilabel ( vijg, 'Tekst' , 'Vul uw naam in:' ) ;

% het veranderen van de maat van de
label.Positie ( 3 : 4 ) = [ 120 , 22 ] ;

Conclusie

De Label-component in MATLAB GUI is een hulpmiddel voor het maken van grafische gebruikersinterfacetoepassingen. Het zorgt voor een duidelijke labeling en beschrijving van UI-elementen. Met aanpasbare eigenschappen en syntaxisopties kunnen we labels maken en wijzigen op basis van hun behoeften. Over het algemeen verbetert de Label-component de gebruikerservaring en vergemakkelijkt het effectieve communicatie binnen de interface.