Hoe de String isEmpty()-methode in Java te gebruiken?

Hoe De String Isempty Methode In Java Te GebruikenDe ' is leeg() ” biedt een eenvoudige en beknopte manier om te controleren of een verzameling, tekenreeks of andere gegevensstructuur leeg is of niet. De ' is leeg() ”methode spreekt voor zich, omdat het de bedoeling uitdrukt om te controleren op leegte. Het helpt bij het voorkomen van mogelijke fouten of uitzonderingen die kunnen optreden bij het uitvoeren van bewerkingen op lege datastructuren.

Dit artikel demonstreert de procedure om de ' is leeg() 'methode in Java.Hoe de String isEmpty()-methode in Java te gebruiken?

De ' is leeg() ” methode wordt gebruikt om te bepalen of een verzameling, tekenreeks of andere gegevensstructuur elementen bevat of niet. Het wordt ook gebruikt door voorwaardelijke verklaringen om verschillende voorwaarden te behandelen die verband houden met de leegte van de gegevensstructuur.SyntaxisDe syntaxis voor de tekenreeks ' is leeg() ”methode wordt hieronder weergegeven:

public Booleaanse waarde isEmpty ( )

Deze methode retourneert alleen de uitvoer True en False vanwege de aard van het Booleaanse type. Het keert terug ' vals ” alleen als de opgegeven string niet leeg is en vice versa in het geval van een lege string.Bezoek het onderstaande voorbeeld voor een betere uitleg van de methode 'isEmpty()':

Voorbeeld 1: 'isEmpty()' gebruiken met de instructie 'if/else'.

Bezoek het onderstaande Java-programma waarin de “ is leeg() ” methode wordt gebruikt om te controleren of de opgegeven string leeg is of niet met behulp van de “ als/anders ' Voorwaardelijke stellingen:

klasse LinuxhintExample {
openbare statische leegte main ( Tekenreeksargumenten [ ] )
{
Stringgebruik = 'Hallo Linuxhint-familie' ;
Tekenreeksgevallen = '' ;
als ( gebruik.isEmpty ( ) ) // Gebruik van “ als ' stelling
{
Systeem.out.println ( 'Eerste tekenreeks is leeg' ) ;
}
anders
{
Systeem.out.println ( 'Eerste tekenreeks is niet leeg' ) ;
}
als ( gevallen.isLeeg ( ) )
{
Systeem.out.println ( 'Tweede tekenreeks is leeg' ) ;
}
anders
{
Systeem.out.println ( 'Tweede tekenreeks is niet leeg' ) ;
}
}
}

Uitleg van de bovenstaande code:

  • Eerst wordt de klasse gedeclareerd met de naam ' LinuxhintVoorbeeld ' en initialiseert een variabele van het type String met de naam ' gebruik ”. Declareer ook een andere variabele met de naam ' gevallen ” met een lege waarde.
  • Gebruik vervolgens de ' als ” verklaring waarin de “ gebruik ” variabele is gekoppeld aan de “ is leeg() ” methode om de leegheid van deze variabele te controleren.
  • Geef ook het bericht weer volgens de geretourneerde waarden van de ' als/anders ' voorwaardelijke verklaring.
  • Gebruik ten slotte de ' is leeg() 'methode langs de string' gevallen ” om te controleren of de variabele leeg is.
  • Geef ten slotte het bijbehorende bericht weer volgens de retourwaarden van de ' als/anders ' voorwaardelijke verklaring.

Na het uitvoeren van bovenstaande code:

De momentopname laat zien dat berichten op de console verschenen op basis van de leegte van variabelen.

Realtime gebruik van de methode isEmpty() in Java

De ' is leeg() ”methode wordt veel gebruikt bij de ontwikkeling van een applicatie of programma. Sommige delen waar het gebruik ervan verplicht is, worden hieronder beschreven:

Toepassingen Uitleg
Ingangsvalidatie Door ervoor te zorgen dat verplichte velden niet leeg blijven voordat de gegevens worden verwerkt.
Afhandeling van collecties Programmeurs kunnen controleren of de verzameling leeg is voordat ze er bewerkingen op uitvoeren.
Gegevens ophalen Tijdens het ophalen van gegevens wordt afgehandeld of er geen gegevens beschikbaar of opgehaald zijn.
Tekenreeksmanipulatie Het controleert of een opgegeven string leeg is voordat bewerkingen voor stringmanipulatie worden uitgevoerd.

Bonustip

De ' is leeg() ” methode kan ook worden gebruikt om te controleren of de opgegeven tekenreeks “ nul ” of als de tekenreeks “ blanco ”. De ' nul ' is anders dan ' leeg ' omdat 'null' helemaal geen waarde bevat die verschilt van ' leeg ” aangezien het een “ 0 ' waarde. Om een ​​stukje gedetailleerde kennis te krijgen over hoe de “ is leeg() ' kan worden gebruikt om te controleren ' nul ' En ' blanco ', bezoek de koppeling .

Conclusie

Op Java is de “ is leeg() ”-methode biedt een handige manier om de leegheid van verzamelingen, tekenreeksen en andere gegevensstructuren te controleren. Het dient om te bepalen of datastructuren leeg zijn of niet. Deze methode kan worden gebruikt in lussen, voorwaardelijke verklaringen, functies, enz. Dat is alles over de ' is leeg() 'methode in Java.