Herstelpunt maken uitgeschakeld door Groepsbeleid - Winhelponline

Restore Point Creation Disabled Group Policy Winhelponline

Wanneer u het hulpprogramma Systeemherstel (rstrui.exe) start, verschijnt het bericht Systeemherstel is uitgeschakeld door uw systeembeheerder. Neem contact op met uw systeembeheerder om Systeemherstel in te schakelen. ' verschijnt.

Ook als je opent Systeem eigenschappen en selecteer het Systeem beveiliging tab, het Creëer Mogelijk is de knop uitgegrijsd en wordt het volgende bericht weergegeven.Herstelpunt maken uitgeschakeld door GroepsbeleidSysteemherstel is uitgeschakeld door uw systeembeheerderDit gebeurt als het Schakel Configuratie uit en Schakel Systeemherstel uit Beleid is ingeschakeld in uw systeem, hetzij met behulp van groepsbeleid, hetzij via registerbewerking. Gebruik voor zelfstandige Windows-clientsystemen deze stappen om het systeemherstelbeleid te verwijderen.

De Groepsbeleid-editor gebruiken (voor Pro-edities van Windows)

Als uw editie van Windows de module Groepsbeleid-editor (gpedit.msc) bevat, volgt u deze stappen:

1. Klik op Start, typ gpedit.msc en druk op ENTER2. Ga naar de volgende vestiging:

Computerconfiguratie | Administratieve sjablonen | Systeem | Systeemherstel

3. Dubbelklik Schakel Configuratie uit en zet het op Niet geconfigureerd.

4. Dubbelklik Schakel Systeemherstel uit en zet het op Niet geconfigureerd.

Belangrijk: Als de bovenstaande instellingen al zijn ingesteld op Niet geconfigureerd, stel ze dan in op Ingeschakeld en klik op Toepassen. Zet de instelling vervolgens weer terug op Niet ingesteld en klik op Toepassen , OK. Hiermee worden de equivalente op het register gebaseerde beleidsregels gewist als deze eerder zijn toegepast.

4. Sluit de Groepsbeleid-editor.

Met behulp van de Register-editor

1. Start de Register-editor ( regedit.exe )

2. Navigeer naar de volgende sleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE  Software  Policies  Microsoft  Windows NT  SystemRestore

3. Verwijder in het rechterdeelvenster de genoemde waarden Schakel SR uit en DisableConfig

4. Sluit de Register-editor.


Een klein verzoek: als je dit bericht leuk vond, deel dit dan?

Een 'klein' aandeel van jou zou enorm veel helpen bij de groei van deze blog. Enkele geweldige suggesties:
  • Pin het!
  • Deel het op je favoriete blog + Facebook, Reddit
  • Tweet het!
Dus heel erg bedankt voor je steun, mijn lezer. Het kost niet meer dan 10 seconden van uw tijd. De deelknoppen bevinden zich rechts onder. :)